Meld je aan

De uitkomst van de bijeenkomsten van het Forum Beroepsonderwijs bestaat uit het forumdocument en zeven onderliggende documenten, gericht op specifieke thema’s:

Het hoofddocument van het Forum Beroepsonderwijs

Thema 1 Beroepsonderwijs in internationaal perspectief

Thema 2 Introductie ecosystemen

Thema 3 Beroepsonderwijs van de toekomst

Thema 4 Regionale dynamiek en beroepsonderwijs

Thema 5 Grenzeloos beroepsonderwijs factsheet kennisland

Thema 6 Regionaal investeringsfonds perspectief

Thema 7 toekomstbestendig beroepsonderwijs en extern toezicht

Initiatiefnemers

De Nationale DenkTank Rathenau Instituut A.W.T.I.
Hobéon Kennisland Platform Bèta Techniek