Doelstellingen

Het Forum pretendeerde niet om een alomvattend model (‘blauwdruk’) voor toekomstbestendig beroepsonderwijs vast te stellen. De forum bijeenkomsten waren zorgvuldig voorbereide en open dialogen waarin goede ideeën uit het werkveld werden belicht en geanalyseerd. Op deze wijze moesten een aantal richtinggevende principes worden gedestilleerd die vervolgens als voorbeelden/ best practises teruggegeven worden aan de sector en de politiek. Hiermee willen we een inhoudelijke bijdrage leveren aan de lopende discussie over toekomstbestendig beroepsonderwijs.

De eerste vier bijeenkomsten stonden vanwege de thematische opbouw op zichzelf en konden daarmee ook leiden tot tussentijdse uitkomsten waarmee het werkveld meteen aan de slag kon.
De laatste bijeenkomst stond in het teken van de wrap up. We streefden daarbij naar uitnodigende principes die zullen werken als een katalysator in het werkveld, waar de belangrijkste stakeholders zelf aan de slag kunnen gaan met de uitkomsten van het forum om nieuwe wegen in te slaan en/ of goede voorbeelden over te nemen.

Initiatiefnemers

De Nationale DenkTank Rathenau Instituut A.W.T.I.
Hobéon Kennisland Platform Bèta Techniek